مطالب مرتبط با کلید واژه " نفیسه دانش‌فرد "


گزارش نشست «تبیین نظریات تفسیری فضل‌الرحمان و تأثیر آن بر خوانش‌های زنانه از قرآن»

فضل‌الرحمان و نویسندگان زن متأثر از او به‌نوعی با تمسک به رویکرد‌های نواندیشانه، تلاش کردند تا اول، اقتدار علمای پیشین را متزلزل کرده و روند ثابت تفسیر را متغیر دانسته و با کمک از بازشدن درب اجتهاد بتوانند عدالت جنسیتی را در زمینه‌ی آیات حقوقی و تشریع قوانین در حوزه‌ی زنان، فراگیر کنند.

ادامه مطلب