شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور نقلیه

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۹۶۶۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۲۰۳
شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور نقلیه

پیرو شرایط آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1393/12/27 از شرکت کنندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت شرایط مقرر در مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394 شرکت نموده و برابر اسناد و  مدارک، قیمت پیشنهادی خود را از تاریخ 12/27 الی 94/01/19 اعلام فرمایند. ضمناً روز بازگشایی پاکت‌ها شنبه 1394/1/22 راس ساعت 10صبح در دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه خواهد بود.


موضوع مناقصه:

تامین هفت دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه ون دارای آرم طرح ترافیک و مدل 1390 به بالا با راننده جهت جابجایی پرسنل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.


شرایط عمومی مناقصه:

1ـ پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود طبق تعیین مزد شورای عالی کار  بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

2ـ پیمانکار در پیشنهاد خود کلیه هزینه‌ها را در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداخت نخواهد داشت.

3- پیمانکار تأیید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ گونه جهل به قانون یا قیمت از پیمانکار پذیرفته نیست و قیمت تعیین شده در قرارداد قابل افزایش در طول سال1394 نخواهد بود.

4ـ پیمانکار موظف است برای کلیه کارکنان خود قبل از شروع بکار، گواهی عدم سوء پیشینه، تأییدیه سلامت جسمی و روحی و پایان خدمت وظیفه یا معافیت در مورد مشمولین از مبادی ذیصلاح ارائه نماید.

5ـ پیمانکار تعهد می‌نماید که در صورت اعلام عدم رضایت کارفرما از هر یک از افراد طرف قرارداد شرکت ظرف مدت 3روز  وی را تعویض و فرد با صلاحیتی را جایگزین نماید.

6ـ پیمانکار نمی‌تواند به هیچ‌وجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید.

7ـ کارفرما می‌تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجرای کار با اطلاع قبلی (کتبی یک ماهه) به پیمانکار قرارداد را فسخ و با پیمانکار تسویه نموده و با یکی از شرکت‌کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید.

8ـ در صورت بروز هرگونه خسارت (جزئی کلی) به مجموعه پژوهشگاه که بنابر تشخیص دفتر حقوقی پژوهشگاه، پرسنل پیمانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهده پیمانکار خواهد بود.

9ـ شرکت باید گواهی تأیید رضایت فعالیت از مراکز و سازمانهایی که قبلاً با آنها همکاری کرده‌ است را ارائه نماید.

10ـ سپرده برنده اول مناقصه که ظرف مدت یک هفته از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع پژوهشگاه ضبط می‌شود.

11ـ کلیه موارد مندرج در پیوست شماره 3 دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده 35 آئین نامه مالی و معاملاتی (فایل پیوست) جزو شرایط لاینفک این قرارداد می‌باشد.

12- پیمانکار حق بکارگیری افراد دارای اعتیاد به استعمال دخانیات و..... را ندارد.

13-ساعت کار شرکت  از شنبه تا چهارشنبه 8صبح تا 16بعدازظهر می باشد.

تبصره: هر زمان با تشخیص کارفرما نیاز به حضور راننده یا رانندگانی خارج از زمان مندرج در بند13 بوده شرکت ملزم به خدمات رسانی می باشد.

14- پیمانکار باید توانمندی پرداخت دو ماه حقوق پرسنل خود را از محل منابع داخلی خود داشته باشد و پژوهشگاه در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

تبصره: حقوق پرسنل باید از 25 تا 28 هر ماه پرداخت گردد.

15- در تمامی طول سال خودروها باید به لحاظ فنی(سرمایش، گرمایش و ....) مجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکانات رفاهی خودرو برای سرنشین دریغ نگردد.

16- راننده ها باید ظاهری آراسته داشته و از لباس فرم (کت، شلوار، پیراهن مردانه و کفش) که توسط پیمانکار تهیه و در اختیار آنها قرار داده می شود استفاده نماید و در حین رانندگی حق استفاده از گوشی همراه و یا تلفن را ندارد.

17- خودروها باید به لحاظ نظافت ظاهری و حسن برخورد راننده مورد تایید کارفرما باشد.

18- تمامی خودروها باید دارای بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بوده و رونوشت آن توسط پیمانکار به کارفرما تحویل گردد.

19- کلیه هزینه های مربوط به خودرو اعم از سوخت، بیمه و نظافت و در مجموع استهلاک همه جانبه به عهده پیمانکار می باشد.

20- در صورت مرخصی و یا عدم امکان حضور راننده پیمانکار مکلف است نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.

21- پیشنهاد دهندگان باید مشمول لایحه قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نباشند.

22-پیمانکار موظف است 10% کل قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره حساب 5084559693 نزد بانک ملت شعبه سرچشمه بنام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز نماید.

23-حجم عملیات مورد قرارداد می تواند با موافقت کارفرما تا 25% قرارداد اضافه و یا کسر گردد.

24-پیمانکار موظف است هنگام عقد قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات معادل 10% مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین بصورت سپرده بانکی به کارفرما تسلیم نماید، سپرده مذکور در پایان قرارداد به شرط انجام تعهدات به نحو احسن مسترد خواهد شد.


نحوه ارائه یشنهاد:

شرکت کنندگان می‌بایست پیشنهادهای خود را درسه پاکت مجزا (الف، ب و ج) به شرح ذیل تسلیم نمایند.

 

مدارک و اسنادی که باید داخل پاکت «الف» قرار داده شود:

ـ‌ ضمانتنامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مدارک و اسنادی که باید داخل پاکت «ب» قرار داده شود:

ـ فرم اطلاعات مربوط به سوابق شرکت

ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور.

ـ سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی.

ـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی.

ـ سایر اسناد و مدارک مناقصه و مواردی که احتمالاً در شرایط عمومی و خصوصی یا آگهی مناقصه عمومی مشخص گردید و مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار می‌باشد.

ـ مستندات موید توانمندی‌های کاری، مالی و مهارتی شرکت

ـ برگ اعلام عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

ـ ارائه تصویر گواهی صلاحیت از سازمان تاکسیرانی.

مدارک و اسنادی که باید داخل پاکت «ج» قرار داده شود:

ـ قیمت پیشنهادی بر اساس جدول ذیل ارائه گردد.

 

1

دستمزد خودروی سواری با راننده به ازاء هر ساعت

 

2

دستمزد خودروی ون با راننده به ازاء هر ساعت

 

3

دستمزد خودروی سواری به ازاء 19000ساعت

 

4

دستمزد خودروی ون به ازاء 900ساعت

 

5

پیشنهاد قیمت سالانه برای ردیف های 3 و 4

 

6

پیشنهاد قیمت کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

 


تبصره : ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه بر اساس ردیف 6 جدول فوق محاسبه و ارائه گردد.

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :