نگاهی به مطالعات شیعه شناسی در دانشگاههای اسرائیل: راهبردها و راهکارها/دکتر سید جواد میری/۲-۱۲-۹۳

۰۲ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۵۵۴ همکاری های علمی و بین المللی
تعداد بازدید:۲۱۲۸
نگاهی به مطالعات شیعه شناسی در دانشگاههای اسرائیل: راهبردها و راهکارها/دکتر سید جواد میری/۲-۱۲-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۱ )

نظر شما :