تکثر فرهنگی و هویت ایرانی(رویکرد کاربردی در حوزه‌های خاص شناختی و کرداری) /دکتر مریم صانع‌پور و امیر صادقی /۲۷-۱۱-۹۳

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۵۲۲ غرب شناسی
تعداد بازدید:۹۰۵
تکثر فرهنگی و هویت ایرانی(رویکرد کاربردی در حوزه‌های خاص شناختی و کرداری) /دکتر مریم صانع‌پور و امیر صادقی /۲۷-۱۱-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :