بررسی جامعه شناسی خلدونی/دکتر سیدفریدالعطاس، دکتر سیدمحمد توکل، دکتر سیدبیوک محمدی، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر سیدجواد میری/۱۵-۱۰-۹۳

۱۵ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۲۳۴ همکاری های علمی و بین المللی
تعداد بازدید:۹۷۰
بررسی جامعه شناسی خلدونی/دکتر سیدفریدالعطاس، دکتر سیدمحمد توکل، دکتر سیدبیوک محمدی، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر سیدجواد میری/۱۵-۱۰-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :