نشست تخصصی مروری بر کتاب "ترجمه‌شناسی قرآن کریم، رویکرد نظری و کاربردی"/دکتر آذرنوش، دکتر پاکتچی (مؤلف کتاب)، دکتر خرمشاهی و دکتر سجودی/۲۸-۰۸-۹۳

۲۶ آبان ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۵۶۸ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۲۰۵۸
نشست تخصصی مروری بر کتاب "ترجمه‌شناسی قرآن کریم، رویکرد نظری و کاربردی"/دکتر آذرنوش، دکتر پاکتچی (مؤلف کتاب)، دکتر خرمشاهی و دکتر سجودی/۲۸-۰۸-۹۳


لینک دانلود فایل

نظر شما :