تمدید کارگاه روانشناسی «زنان و مردان: شناخت، جنسیت، اسطوره»

۲۶ مهر ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۷ کد : ۸۳۵۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۲۷
 تمدید کارگاه روانشناسی «زنان و مردان: شناخت، جنسیت، اسطوره»

کارگاه روانشناسی «زنان و مردان: شناخت، جنسیت، اسطوره»  نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی «فرهنگ و فرهنگسازی» معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

مدرسان این کارگاه دکتر شهره انصاری، دکتر علی تابش نیا، دکتر اشرف بروجردی، دکتر بابک مقدسی، مدرسان کارگاه هستند.

        هر چند مساله ی تفاوت میان زنان و مردان در جنسیت، شخصیت، هویت فردی و ذهنیت، و نیز دیدگاه هایشان در ارتباط با خود و با دیگران، به خودی خود، مساله نیست و به درستی امری طبیعی تلقی  می شود اما زمانی که این تفاوت در کنشها و واکنشهای اجتماعی و فردی و در تعاملات آنان با یکدیگر، بازنمود می یابد و منعکس می شود، با پیچیدگی ها و فراز و نشیب های فراوانی همراه می گردد که روند این تعاملات را دشوار و ناهمگون، و گاه بسیار مشکل ساز می کند. اینجاست که دانش روانشناسی به صورتهای گوناگون، در قالب نظریه ها؛ و  با ارایه ی تکنیک های عملی، پادر میانی کرده و راه را برای سامان بخشیدن به نابسامانی های مشکل ساز حاصل از این تعاملات که ناشی از عدم درک منطقی و سنجیده ی انسانها از ذهنیت و رفتاریکدیگر است، می گشاید.  روانشناسی تلفیقی که یکی از شقوق آن، تلفیق دانش روانشناسی و تحلیل اسطوره هاست، از شیوه های موثر در آموزش خود شناسی و خودیابی یعنی شناخت درست و بهتر ومنطقی ما زنان و مردان از خود و در نتیجه شکل گرفتن رفتارهای بهنجار و درست ما ن در تعامل با خود و با جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. بر مبنای  این شیوه از روانشناسی، بسیاری از رفتارها و کنشها و باورهای امروزین ما، بازتاب میراث جمعی_تاریخی اسطوره های کهن اما دیرپایی است که نسل اندر نسل، در ناخودآگاهمان بالیده و با ما و در ما زیسته اند. این اسطوره ها ی مذکر و مونث، در فرآیند تکامل اجتماعی انسان در طول تاریخ، ناخودآگاهانه، سرمشق و الگوی همه ی فعالیتهای بشری زناشویی، بوده و هستند.

ذهن انسان این نیروهای نامریی اما مقتدر درونی که احساسات و عواطف و ذهنیت و رفتارهای آدمی را

         _چه در ارتباط با خود و چه در روابطش با دیگران،_   بدون آگاهی اوکنترل و هدایت می کنند، در قالب الاهه ها و خدایانی اساطیری تجسم و تصور بخشیده است: شاکله های اسطوره ای مقدس که  بر این مبنا، شخصیت و هویت و کنشهای آنان، علت مهم تفاوتهای شخصیتی میان زنان و مردان (تفاوتهای شخصی هر زن با  زنان دیگر و هر مرد با دیگر مردان)، از سویی؛ و نیز تفاوتهای شخصیتی و رفتاری زنان و مردان از یکدیگر است

     کارگاه آموزشی حاضر با هدف آموزش روش شناخت و تحلیل این شاکله های اسطوره ای مذکر و مونث، چگونگی تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت نفوذ آنها در طول زندگی انسان ؛ و نیز شیوه ی تعدیل و در صورت لزوم،  فعال، و یا غیر فعال کردن قدرت و نفوذ آنها در برهه ای خاص از زندگی، و تحقق  هدف یادشده از طریق آموزش تکنیکهایی ساده اما موفق و موثر، طراحی شده است. خودیابی و خودشناسی از راه درک تفاوتهای فیزیولوژیک جنسیتی میان زنان و مردان و نیز آشنایی با رویکرد دینی به شناخت جنسیت، از دیگر اهداف آموزشی این کارگاه است.

     سرفصل های کارگاه

- شناخت و تحلیل الگوهای روانشناختی_اسطوره ای زنانه و آموزش تکنیک های انگیزش و یا تعدیل آنها

 - شناخت و تحلیل الگوهای روانشناختی_اسطوره ای مردانه و آموزش تکنیک های انگیزش و یا تعدیل آنها        

تحلیل تفاوت جنسیتی زن و مرد با رویکرد فیزیولوژیک و تاثیر آن در  تفاوتهای رفتاری و ذهنی دو جنس

-رویکرد دینی به شناخت جنسیت در اسلام

ثبت نام

  این کارگاه در 1 جلسه (8 ساعت) در روز یکشنبه 11 آبانماه 1393، ساعت 8-17 برگزار می شود. هزینه ی ثبت نام این کارگاه برای عموم 600000 ریال تعیین شده است که دانشجویان با ارایه ی کارت معتبر 500000 ریال پرداخت خواهند کرد. مهلت ثبت نام تا تاریخ 8 آبانماه تعیین شده است. متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت پژوهشگاه، فرم ثبت نام کارگاه ها را دریافت و پس از تکمیل به همراه کپی کارت ملی و فیش واریزی (به شماره حساب 5109789213  بانک ملت، شعبه سرچشمه، کد 64394   به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به صورت حضوری به دفتر آموزش های آزاد اختصاصی مدیریت تحصیلات تکمیلی واقع در پل کریم خان، مابین خیابان شهید قرنی و خیابان ایرانشهر، پلاک 178، طبقه چهارم، اتاق 7، تحویل و یا اسکن   Workshop.ihcs@gmail.com خود را به آدرس ای میل   مدارک

ارسال نمایند. لازم به ذکر است در صورت ارسال مدارک به صورت الکترونیکی، ارایه ی اصل فیش در روز کارگاه الزامی است. متقاضیان جهت کسب  اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88490213 تماس حاصل فرمایند.

محل برگزاری کارگاه در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت خواهد بود.

فایل های ضمیمه


نظر شما :