گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از عملکرد تطبیقی شورا از آغاز فعالیت تا سال 1392

۱۸ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۳ کد : ۷۴۵۸ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۴۸
گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از عملکرد تطبیقی شورا از آغاز فعالیت تا سال 1392
نقد متون در حوزه علوم انسانی؛ اولین قدم برای تحول و نظریه پردازی است

دکتر سیّد حسین حسینی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در گفتگویی به ارائه گزارشی از عملکرد تطبیقی شورای بررسی متون پرداخته است وی تحول در علوم انسانی را تحول در مبادی، مبانی و نظریه های مطرح و اصلی در حوزه گسترده علوم انسانی می داند و گفت: این تحوّل در بستر یک جامعه خاص با شرایط و مقتضیات ویژه ملی و بومی آن جامعه و نظام اجتماعی آن رخ می دهد. بصورت طبیعی وقتی سخن از تحوّل داریم به معنای آن است که شکل و ساختار علوم انسانی موجود را کافی برای حل یا توان تحلیل مسایل خاص جامعه خود نمی دانیم. بنابراین تحول در علوم انسانی صرفاً تحولی شکلی نبوده بلکه تحولی ساختاری است. در نتیجه اگر هیچ نقد و انتقادی به علوم انسانی نداشته باشیم ضرورتاً سخن از تحول هم بی معناست و اینجاست که نقش نقد در شکل و ساختار علوم انسانی معنادار می شود.

 به گفته دکتر حسینی یکی از مهم ترین راههای تحول، نقد متون و نظریه های مطرح است. اگر بتوانیم در سطح حوزه ها و دانشگاههای جامعه، نهضت گسترده نقد علمی متون علوم انسانی را به جریان اندازیم آنگاه زمینه های تحول، با طرح نظریه های جدید فراهم می گردد چرا که نقد دستاوردهای علمی موجود مقدمه طرح دستیابی به دستاوردهای جدید است.


 ادامه مصاحبه را می توانید اینجا در سایت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بطور کامل مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :