نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم

۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۸:۴۹ کد : ۷۲۴۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۸۷
نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم
نشست تخصصی گروه فلسفه علم و فناوری با موضوع تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم سه شنبه  15 بهمن از ساعت 14-17

در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود. موضوعات و سخنران این نشست عبارتند از:

- بررسی منازعه جوهر گرایان و رابطه گرایان در باب فضا و زمان، دکتر علیرضا منصوری

- مقایسه نگرش مکانیکی و اسطوره ای به عالم از منظر کاسیرر، دکتر غلامحسین مقدم حیدری

- نگرش مکانیکی به بدن: مناقشه دکارت و هاروی درباب گردش خون، دکتر علیرضا منجمی

- نقد هایدگر بر جهانشناسی دکارتی، دکتر مهدی معین زاده

خوانشی از ابن سینا در نقد تلقی مکانیکی از جهان، دکتر عبدالرسول عمادیموضوع نشست:

با آغاز رنسانس و آغاز تغییر در ساختار دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اروپا روایت قرون وسطیی از عالم خدشه دار شد. این تحولات با انقلاب علمی قرن هفدهم به اوج خود رسید. در طی این قرن تصویر یا مفهوم خداوند و انسان بر اثر تحول نظرگاه های راجع به رابطه خداوند با طبیعت و رابطه انسان با طبیعت دگرگون شد.

نشست « تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم» سعی دارد این تغییر در نگرش انسان را از دو منظر بررسی کند. از یک سو این تغییر در حوزه های علوم طبیعی- بویژه فیزیک- و علوم پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و از سویی دیگر این تغییر نگرش به عالم از منظر فیلسوفانی همچون کاسیرر، هایدگر و ابن سینا مورد تامل قرار خواهد گرفت.


فایل های ضمیمه


نظر شما :