نشست تخصصی «نقاشی، عرفان و فازی نمایی» /دکتر کیومرث قورچیان و دکتر احسان ا... محمدی/۲-۱۱-۹۲/تصویری

۰۲ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۲۳۵ حکمت معاصر
تعداد بازدید:۱۷۸۳
نشست تخصصی «نقاشی، عرفان و فازی نمایی» /دکتر کیومرث قورچیان و دکتر احسان ا... محمدی/۲-۱۱-۹۲/تصویری


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :