سخنرانی دکتر هادی وکیلی؛بررسی و نقد نظریه های مربوط به شطحیات عرفانی بر مبنای منطق فازی

۲۳ آذر ۱۳۹۲ | ۱۴:۱۳ کد : ۷۰۳۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۲۰
بررسی و نقد نظریه های مربوط به شطحیات عرفانی بر مبنای منطق فازی عنوان سخنرانی دکتر هادی وکیلی است که 23 آذر سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار می شود.
خلاصه سخنرانی:
پارادوکس های عرفانی از سوی تی.دبلیو.استیس مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه هایی در حل معمای آنها از سوی وی ابراز شده است اما بنیاد این نظریه پردازی ها منطق ارسطویی قرار گرفته و اگر بنیاد نظریه پردازی را منطق فازی قرار دهیم پاسخ ما در مقام حل این گونه معما ها متفاوت خواهد بود.

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :