گزارش اولین کنفرانس آموزش ، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

۱۱ آذر ۱۳۹۲ | ۱۶:۴۶ کد : ۶۹۷۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۴۶
گزارش اولین کنفرانس آموزش ، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
 6و7 آذرماه سال هزارو سیصد و نود دو اولین کنفرانس آموزش ، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران در حول محور علم ، اخلاق و عشق کلام های پاک برگزار شد .
در مجموع120 مقاله به سایت کنفرانس ارسال شد که از این تعداد 30 مقاله فاقد حداقل استاندارد ها ی یک مقاله علمی پژوهشی بود که در بررسی اولیه حدف شدند . در مراحل داوری نیز از 90 مقاله ارائه شده 30 مقاله مورد پذیرش داوران قرار نگرفت و کنفرانس با 60 مقاله که امتیاز داوری را آورده بودند آغار به کار کرد.از میان 60 مقاله پذیرفته شده 35 مقاله به صورت سخنرانی و 25 مقاله به صورت پوستر با عناوین زیر در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته و  گزیده ایی از آنها در قالب کارگروه های تخصصی در ده محور کنفرانس با روش های تلفیقی از کنفرانس و سمپوزیم به صورت شرح و تفضیل شفاهی، گفتمان متقابل، بحت و جدل احسن، پرسش و پاسخ و با اعلام اجماع در حول موضوع توسط پژوهشگران و استاتید حاضر ارائه گردید. در پایان کنفرانس نیز بیانیه ارائه ای شد.در بخشی از این بیانیه تاکید شده:«اخلاق در فراز و راس علوم محیط زیست قرار گرفته و پشتوانه و ضمانت اجرایی اخلاق در عرصه جوامع تدوین قوانین و مقررات مبتنی بر حق همگانی همه موجودات در نسل فعلی و نسل های آینده و احترام و بهرمندی از گنجینه علم و ادب و هنجارهای اخلاق نیک ، مردمان روزگاران گذشته است،پشتوانه و ضمانت اجرایی آن در جهان شمول بودن و برقراری عدل و موازین جهانی بر مدار حق است و ضمانت اجرایی آن در جان  فرد فرد آحاد جامعه در نوع نگاه، جهان نگری و جهان بینی و عقیده آنان است که این در سایه تلاش و کوشش در درک و فهم حقیقت نهفته است در همه عالم ،حقیقت واحد و همگانی و پایدار است. هنجار های اخلاقی برای ادامه بعد مادی زندگی در اثر تربیت و تعلیم و کسب آداب و فرهنگ زندگی اجتماعی حاصل می شود و هنجارهای فرازمانی و فرامکانی آن در سایه آزادی کامل انسان از هر قید و بند و بندگی و تسلیم کامل انسان در برابر حق و سرتعظیم فرود آوردن در پیشگاه با عظمت اوست و همراه و همگام شدن با کنسرت هستی و سنفونی عالم است و این در اثر انتظام یافتن و زیبایی یک روح زیبا حاصل می گردد . محیط زیست تنها در سایه رعایت همه شئونات اخلاق و رعایت حقوق همه ساکنان آن و نگرش انسان به محیط و همه موجودات آن به عنوان موهبت و  امانت الهی حفظ می گردد.»
در پایان گواهی و لوح فشرده خلاصه مقالات به شرکت کنندگان ارائه گردید.

دکتر جلال ولی الهی دبیر کل،دکتر منصور شاه ولی دبیر علمی و دکتر محمود جنیدی جعفری دبیر اجرایی این کنفرانس بودند.
فهرست مقالا ت برگزیده شده برای چاپ در کتاب کنفرانس را اینجا ببینید.

فایل های ضمیمه


نظر شما :