سخنرانی؛نگاه راهبردی به سبک زندگی در ایران

۲۹ مهر ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۶ کد : ۶۷۸۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۹۵

 موضوع سخنرانی:

نگاه راهبردی به سبک زندگی در ایران
 استاد مدعو

جناب آقای دکتر محمد فاضلی


 زمان برگزاری: سه شنبه 30/7/1392 - ساعت 13 الی 15

 مکان برگزاری:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی(ایرانشناسی)، جنب ساختمان آ.اس.پ، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم ، سالن اندیشه

 چکیده:

سبک زندگی مفهومی است که در یک دهه گذشته به‌طور گسترده از آن در ادبیات علوم اجتماعی و در یک سال گذشته در عرصه سیاسی و برنامه‌ریزی اجتماعی از آن استفاده شده است. اما ظاهراً تاکنون از منظری راهبردی، و با استناد به شواهد دقیق از جامعه ایران، به جایگاه سبک زندگی ایرانیان و شیوه استفاده از این مفهوم در نقد و بررسی راهبردی جامعه ایران استفاده نشده است. بررسی حاضر می‌کوشد تا آن ابعادی از سبک زندگی را که اهمیت راهبردی برای برنامه‌ریزی اجتماعی دارند مشخص سازد و به کمک داده‌های تجربی، تصویری از سبک زندگی در ایران به نمایش بگذارد. به علاوه رابطه سبک زندگی با آینده توسعه اجتماعی در ایران بررسی می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برای ارتقای کیفیت زندگی در ایران، نگاهی راهبردی به سبک زندگی داشت. رفتارهای دینی، مصرف فرهنگی و رسانه‌ای، شیوه گذران اوقات فراغت، رفتارهای بهداشتی و پرخطر، و رفتار زیست‌محیطی عرصه‌هایی هستند که این مطالعه بر جایگاه مهم و راهبردی آن‌ها در سبک زندگی تأکید می‌کند.

نظر شما :