9 برابر شدن سرانه فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نسبت به سال 87

۱۲ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۴:۱۹ کد : ۶۶۶۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۸۳
9 برابر شدن سرانه فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نسبت به سال 87

گزارش دست آورد های پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 5 سال گذشته (87 تا 91) منتشر شد .بر اساس این گزارش با توجه به اطلاعات عملکرد پژوهشگاه، سرانه کل فعالیت های پژوهشی)مجموع مقالات چاپ شده و ارائه شده، کتاب های منتشر شده و طرح های پژوهشی پایان یافته( اعضای هیات علمی پژوهشگاه طی سال های 1387 تا 1391 روندی صعودی داشته و از 0.61 فعالیت پژوهشی به ازای هر عضو هیات علمی در سال 1387 به 5.5 فعالیت پژوهشی در سال 1391 رسیده است. این آمار همچنین نشان می دهد که سرانه فعالیت های مذکور در سال 1391 ، نسبت به سال 90 بیش از 1.5 برابر و نسبت به سال 1387  این آمار 9 برابر شده است

.بخشی از اطلاعات مربوط به این گزارش را می توانید در اینجا بخوانید.برای دریافت فایل پی دی اف این

.برای دریافت فایل پی دی اف این گزارش همراه با جزئیات آماری و نمودار ها اینجا را کلیک کنید .

اطلاع رسانی درباره فعالیت های انجام شده، باعث بالا رفتن کیفیت اقدامات و بهبود عملکرد می شود. چنانکه گزارش این فعالیت ها بصورت فرایندی منظم و مرتب، از جهات مختلفی می تواند مفید واقع گردد. بهره گیری از تجربیات گذشته در مسیر آینده، آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت در جهت اصلاح و تقویت سازمان و مقایسه عملکرد سازمان ها و موسسات پژوهشی مختلف و مشابه را می توان از جمله فواید ثبت اقدامات و فعالیت ها محسوب نمود. براین اساس، پژوهشگاه علوم¬انسانی و مطالعات ¬فرهنگی نیز با برخورداری از حدود سه دهه فعالیت علمی و پژوهشی کوشیده است به وظیفهٔ خود در زمینهٔ پژوهش در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی عمل کند. در این راستا گزارش حاضر، جهت بررسی روند فعالیت های علمی و پژوهشی پژوشگاه طی سال های 1387-1391 تنظیم می گردد. فعالیت های مورد بررسی در این گزارش عبارتند از :

 

1-         طرح های پژوهشی مصوب اعضای هیات علمی :

بر اساس اطلاعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تعداد کل طرح های مصوب طی سال های 1387-1391 برابر با 152 طرح است که از این تعداد 12 طرح(7.9 درصد) در سال 1387، 17 طرح(11.2 درصد) در سال 1388، 25 طرح(16.5 درصد) در سال 1389، 42 طرح(27.6 درصد) در سال 1390 و 56 طرح(36.8 درصد) در سال 1391 به تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه رسیده است. بر همین اساس، سرانه طرح های مصوب در سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 0.7 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 23 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 5.8 برابر شده است .

 

 

2-         طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیات علمی :

بر اساس اطلاعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تعداد کل طرح های پایان یافته طی سال های 1387-1391 برابر با 61 طرح است که از این تعداد 3 طرح(5 درصد) در سال 1387، 12 طرح(19.6 درصد) در سال 1388، 12 طرح(19.6 درصد) در سال 1389، 13 طرح(21.3 درصد) در سال 1390 و 21 طرح(34.5 درصد) در سال 1391 پایان یافته محسوب و به شورای انتشارات ارسال شده است. بر همین اساس، سرانه طرح های پایان یافته در سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 0.26 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 53 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 8.6 برابر شده است .

 

3-         مقاله های چاپ شده اعضای هیات علمی :

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کل مقاله های چاپ شده اعضای هیات علمی پژوهشگاه در مجلات علمی، طی سال های 1387-1391 برابر با 421 مقاله است که از این تعداد 28 مقاله(6.6 درصد) در سال 1387، 36 مقاله(8.5 درصد) در سال 1388، 43 مقاله(10.3 درصد) در سال 1389، 132 مقاله(31.4 درصد) در سال 1390 و 182 مقاله(43.2 درصد) نیز در سال 1391 به چاپ رسیده است. بر همین اساس، سرانه مقاله های چاپ شده در سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 2.2 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 22درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 7.6 برابر شده است .

 

4-         کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی :

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کل کتاب های چاپ و تجدید چاپ شده اعضای هیات علمی پژوهشگاه، طی سال های 1387-1391 برابر با 200 کتاب است که از این تعداد 13 کتاب(6.5 درصد) در سال 1387، 36 کتاب(18 درصد) در سال 1388، 50 کتاب(25 درصد) در سال 1389، 54 کتاب(27 درصد) در سال 1390 و 47 کتاب(23.5 درصد) نیز در سال 1391 به چاپ رسیده است. بر همین اساس، سرانه کتاب های چاپ شده در سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 0.58 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 20.5 درصد کاهش داشته و نسبت به سال 1387، 4.5 برابر شده است .

 

5-         سخنرانی های ارائه شده اعضای هیات علمی :

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کل مقاله های ارائه شده(سخنرانی ها) اعضای هیات علمی پژوهشگاه در مجامع علمی داخلی و خارجی، طی سال های 1387-1391 برابر با 365 سخنرانی است که از این تعداد 14 سخنرانی(3.8 درصد) در سال 1387، 28 سخنرانی(7.7 درصد) در سال 1388، 35 سخنرانی(9.6 درصد) در سال 1389، 90 سخنرانی(24.6 درصد) در سال 1390 و 198 سخنرانی(54.3 درصد) نیز در سال 1391 ارائه شده است. بر همین اساس، سرانه سخنرانی های ارائه شده در سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 2.4 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 100 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 17 برابر شده است .

 

6-         نشست، سخنرانی، همایش، کارگاه آموزشی و درسگفتارهای برگزار شده در پژوهشگاه :

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کل نشست، سخنرانی، همایش، کارگاه آموزشی و درسگفتارهای برگزار شده در پژوهشگاه، طی سال های 1388-1391 برابر با 503 مورد است که از این تعداد 42 مورد(8.4 درصد) در سال 1388، 110 مورد(21.9 درصد) در سال 1389، 148 مورد(29.4 درصد) در سال 1390 و 203 مورد(40.4 درصد) نیز در سال 1391 برگزار شده است. بر همین اساس، تعداد فعالیت های برگزار شده در سال 1391 نسبت به سال 1390، 37 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1388، 4.8 برابر شده است .

7-         پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی :

با توجه به اطلاعات تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، تعداد کل پایان نامه های دفاع شده در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری طی سال های 1387-1391 برابر با 311 پایان نامه است که از این تعداد 62 پایان نامه(20 درصد) در سال 1387، 47 پایان نامه(15.1 درصد) در سال 1388، 63 پایان نامه(20.2 درصد) در سال 1389، 64 پایان نامه(20.6درصد) در سال 1390 و 75 پایان نامه(24.1 درصد) نیز در سال 1391 دفاع شده است. بر همین اساس، تعداد پایان نامه های دفاع شده در سال 1391 نسبت به سال 1390، 17 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 1.2 برابر شده است .

 

 

8-         کتاب های چاپ شده در انتشارات :

بر اساس اطلاعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تعداد کل کتاب های چاپ و تجدید چاپ شده در انتشارات پژوهشگاه، طی سال های 1387-1391 برابر با 294 کتاب است که از این تعداد 43 کتاب(14.6 درصد) در سال 1387، 61 کتاب(20.7 درصد) در سال 1388، 50 کتاب(17 درصد) در سال 1389، 88 کتاب(30 درصد) در سال 1390 و 52 کتاب(17.7 درصد) نیز در سال 1391 به چاپ رسیده است. بر همین اساس، سرانه کتاب های چاپ شده در انتشارات پژوهشگاه طی سال 1391 به ازای هر عضو هیات علمی 0.64 بوده که این سرانه نسبت به سال 1390، 46.6 درصد کاهش داشته و نسبت به سال 1387، 1.4 برابر شده است .

 

9-         نشریات چاپ شده در پژوهشگاه :

بر اساس اطلاعات دفتر نشریات، تعداد کل نشریات پژوهشگاه، طی سال های 1387-1391 برابر با 103 نشریه است که از این تعداد 9 نشریه(8.7 درصد) در سال 1387، 9 نشریه(8.7 درصد) در سال 1388، 13 نشریه(12.6 درصد) در سال 1389، 34 نشریه(33 درصد) در سال 1390 و 38 نشریه(37 درصد) نیز در سال 1391 به چاپ رسیده است. بر همین اساس، تعداد نشریات چاپ شده در سال 1391 نسبت به سال 1390، 11.7 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1387، 4.2 برابر شده است .

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :