با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی؛بخش اسلام شناسی دانشگاه ایروان افتتاح شد

۰۶ شهریور ۱۳۹۲ | ۲۲:۰۱ کد : ۶۶۵۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۹۳
با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی؛بخش اسلام شناسی دانشگاه ایروان افتتاح شد

بخش اسلام شناسی دانشگاه دولتی ایراوان با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف «آشنایی صحیح دانشجویان ارمنی با مفاهیم اسلامی و پیشبرد گفتگوی ادیان» افتتاح شد.

این اقدام آغازگرهمکاری های جدید مراکز علمی-آموزشی ایران و ارمنستان در زمینه تحقیقات اسلامی است . مبتکر این اقدام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشورمان و دانشگاه دولتی ایروان است .
حمید رضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره گفت : هدف از این اقدام آشنایی صحیح دانشجویان ارمنی با مفاهیم اسلامی است و این امر در پیشبرد درست گفتگوی ادیان بسیار مهم است .
وی افزود : برگزاری نشست های علمی - تخصصی، کارگاههای آموزشی و پژوهشی، همایش ها، برپایی سخنرانی و چاپ نشریه و کتاب در زمینه علوم اسلامی مهمترین وظایف بخش اسلام شناسی دانشگاه دولتی ایروان است .
پروفسور آرام سیمونیان رییس دانشگاه دولتی ایروان با تاکید بر اهمیت تاسیس بخش اسلام شناسی در جهت پیشبرد شرق شناسی و ایران شناسی گفت : بخش اسلام شناسی نه تنها با دانشکده شرق شناسی بلکه دانشکده روابط بین المللی و الهیات همکاری خواهد کرد .
کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان مهمترین مرکز تحقیقحات ایرانشناسی در ارمنستان است و بی جهت نیست که بخش اسلام شناسی در این کرسی تاسیس شده است .
پروفسور گارنیک آساطوریان رییس کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان اظهار کرد:ایجاد بخش اسلام شناسی در تحکیم دوستی ایران و ارمنستان نقش موثری ایفا خواهد کرد .

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :