کتاب دوران نقادی منتشر شد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۶:۴۳ کد : ۶۳۸۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۰۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتاب دوران نقادی (تحلیل کانت از مدرنیته و نقد آن از دیدگاه مرتضی مطهری) را در سال 1392 منتشر کرد.

دوران نقادی در دو بخش تحلیل مدرنیته از دیدگاه کانت و نقد مدرنیته کانتی از دیدگاه مرتضی مطهری به قلم دکتر علی اکبر احمدی نوشته شده است. مولف در این اثر تلاش کرده تا تصور کانت از دوران نو و طرح نوینی که در آثار این اندیشمند غربی آورده شده را توضیح دهد و پس از آن تحلیل استاد مطهری درباره کانت را تشریح کند.

مولف در پیشگفتار کتاب تصریح کرده است که مطهری، کانت را در کنار اشاعره می نشاند و آراء او را وفق مبانی اشعریت تحلیل و تفسیر می کند. از نظر مطهری گوهر تفکر اشعری جدایی تعقل از تدین و در معنایی وسیع تر جداسازی انسان از خداست. مطهری در فلسفه کانت صورت جدیدی از اشعریت می بیند و اگر چه اشعریت جدید نمی تواند در آثار و نتایج متفاوت با اشعریتی باشد که در گذشته متصور بود.

هدف دکتر احمدی از نگارش این اثر، شرح فلسفه کانت یا مطهری نبوده است بلکه در صدد بوده تا «تصور» کانتی از مدرنیته را بکاود و ارزیابی مطهری در باره آن «تصور» را دریابد.

برای تهیه کتاب دوران نقادی (تحلیل کانت از مدرنیته و نقد آن از دیدگاه مرتضی مطهری) از نمایشگاه کتاب می توانید به آدرس انتشارات دانشگاهی- سالن B 7 - غرفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنید.


نظر شما :