معرفی کتاب؛««فرهنگ واژگان مترادف»

۲۶ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۸:۵۸ کد : ۴۰۱۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶۶۵
معرفی کتاب؛««فرهنگ واژگان مترادف»
بی شک راه ورود به معنای واژه از خود آن می گذرد و شناخت دقیق مختصات واژه است که می تواند به معنای صحیح منتهی گردد. از همین روست که فهم ادبیات دینی در حوزه قرآن و احادیث معصومین که از طریق همین واژگان حاصل می آید امری در خور توجه است. در این راستا، مترجمان این اثر بر آن شدند تا کتاب حاضر را که اثری ارزشمند از ادیب و لغت شناس قرن چهارم هجری قمری ابوهلال عسکری می باشد به عنوان اولین ترجمه کامل از مجموعه آثار ایشان ترجمه نمایند. اصل این کتاب خطی است و ترجمه حاضر بر اساس کتابی است که از مقابله با چهار نسخه خطی از جمله سکندریه و تیموریه قدیمی به دست آمده است .

مترجمان در ابتدای کتاب با ورود به مبنای نظری در مورد واژگان مترادف، 2 دیدگاه غالب در میان لغت شناسان را بررسی می کنند: اول اینکه الفاظ مترادف در زبان عربی وجود دارد، به طوری که دو یا چند لفظ ممکن است به یک معنا باشند و مفهوم واحدی را افاده کنند، به گونه ای که بتوان یکی را جایگزین دیگری نمود. از جمله کسانی که معتقد به وجود الفاظ مترادف در زبان عربی می باشند می توان به : اصمعی، ابن خالویه، سیبویه، ابن جنی، فیروزآبادی، ابن سیده، ابوعلی فارسی و رمانی اشاره نمود .

دوم اینکه عده ای دیگر بر این عقیده اند میان الفاظی که در ظاهر مترادف به نظر می رسند فرق های ظریفی وجود دارد به صورتی که هر کدام مورد استعمال خاصی دارد و نمی توان دیگری را به جای آن به کار برد. از جمله صاحبان این نظریه عبارتند از ابوهلال عسکری، احمد بن فارس، ثعلب، ابن درستویه و جزایری .

ابوهلال در این کتاب، فرق بین 1215 واژه را تبیین نموده است. ضمن آن که ایشان سعی نموده است تا قرآن را محور اصلی خود در شواهد و مثال ها برای تشریح اختلاف واژگان قرار دهد. البته در مواردی محدود نیز به روایات استناد شده است. چنان که در مجموع نزدیک به 200 آیه و حدیث مورد استناد قرار گرفته است. استنادات وی بدون اشاره به منابع بوده است که مترجم استنادات ایشان را با ذکر منابع تکمیل نموده است .

مولف سبک خاصی را در بخش بندی کتاب انتخاب نموده است لیکن مترجم چنین طبقه بندی را ضروری ندانسته است با این حال به منظور دسترسی آسان پژوهشگران بر مقابله نمودن متن اصلی با ترجمه، متن حاضر دقیقا مطابق همان ترتیب متن عربی است تنها با این تفاوت که در فصل بندی از آن تبعیت نشده است. همچنین به منظور سهولت در استفاده محققان، فهرست ارائه شده در انتهای کتاب بر مبنای ترتیب الفبایی واژگانی است که مولف آن ها را تشریح نموده است .

 


فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :