آگهی مزایده عمومی؛اجاره 4 ویلای پژوهشگاه در بابلسر

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۵:۵۱ کد : ۳۷۲۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۸۱۷
آگهی مزایده عمومی؛اجاره 4 ویلای پژوهشگاه در بابلسر

آگهی مزایده عمومی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درنظردارد 4 دستگاه ویلای متعلق به پژوهشگاه واقع در شهرستان بابلسر شهرک دریا کنار به شرح منعکس در جدول ذیل را مطابق باآئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات پ‍‍ژوهشی ازطریق برگزاری مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید   .

 

نحوه و شرایط شرکت در مزایده

 

1- تکمیل فرم شرکت در مزایده که توسط معاونت اداری مالی پژوهشگاه و همچنین با مراجعه در سایت   www.ihcs.ac.ir  نیز قابل دریافت می باشد .                                                                                                                                                

2- تودیع سپرده نقدی جداگانه برای هرملک به مبلغ قید شده در جدول فوق به شماره حساب 0107428520006 بانک ملی شعبه میدان سید جمال الدین  اسد آبادی (کد 225)به نام پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

3-متقاضی باید فرم تکمیل شده شرکت در مزایده رابه ضمیمه اصل فیش واریزی سپرده نقدی حداکثر تا 10 روز پس ازتاریخ انتشار ودر پاکت در بسته تحویل  دفتر معاونت اداری مالی پژوهشگاه داده و رسید دریافت دارد .

4- پاکت ها در تاریخ 27/6/1391 ساعت 11 صبح دردفتر معاونت اداری مالی پژوهشگاه و باحضورشرکت کنندگان در مزایده یا نماینده آنان مفتوح و نتیجه به برنده ابلاغ خواهد شد .

5- برنده مزایده می بایست حداکثر 3 روز پس از  بازگشایی پاکت ها  و اعلام برنده ، جهت عقد قرارداد اجاره به دفتر حقوقی پژوهشگاه مراجعه  تا نسبت به تکمیل فرم قرارداد اجاره یک ساله با رعایت موازین قانونی اقدام نماید .

6- سپرده شرکت در مزایده افرادی که  پس ازبرنده شدن انصراف دهند به نفع پژوهشگاه ضبط خواهد شد .

7- سپرده سایر افرادی که در مزایده برنده نشوند ، حداکثر تا یک هفته به شماره حساب اعلام شده توسط آنها در  فرم شرکت درمزایده  واریز خواهد شد .

8- به پیشنها د مبهم ،مخدوش یاکمترازقیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهدشد .

9-  صرف شرکت در مزایده و ارائه در مزایده پیشنهاد و برای شرکت کننده ایجاد حق و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای این پژوهشگاه نمی نماید .

10- آگهی در یک نوبت منتشر می شود .

11- چهار مورد فوق بصورت یکجا و به یک شخص اجاره داده می شود .

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88490210 دفتر حقوقی پژوهشگاه یا 88036277 امور اداری پژوهشگاه تماس بگیرید.

*: جول مشخصات ویلاها در تصویر خبر قابل مشاهده است

**: فرم شرکت در مزایده به پیوست در دسترس است.

 

 

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :