پیاده سازی نواهای گفتار در سیستمهای تبدیل متن به گفتار(TTS)/آقای مرتضی طاهری اردلی-آقای سهیل خرم/۰۶-۰۴-۹۱/تصویری

۰۶ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۴۳ زبانشناسی
تعداد بازدید:۱۳۲۳
پیاده سازی نواهای گفتار در سیستمهای تبدیل متن به گفتار(TTS)/آقای مرتضی طاهری اردلی-آقای سهیل خرم/۰۶-۰۴-۹۱/تصویری


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :