پیاده سازی نواهای گفتار در سیستمهای تبدیل متن به گفتار(TTS)/آقای مرتضی طاهری اردلی-آقای سهیل خرم/۰۶-۰۴-۹۱/تصویری

۰۶ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۴۳ زبانشناسی
تعداد بازدید:۱۳۷۰
پیاده سازی نواهای گفتار در سیستمهای تبدیل متن به گفتار(TTS)/آقای مرتضی طاهری اردلی-آقای سهیل خرم/۰۶-۰۴-۹۱/تصویری


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۱ )

نظر شما :