سخنرانی؛مقایسه جنگ رستم واکوان با ستیز تشتر و اپوش

۲۴ تیر ۱۳۹۱ | ۱۹:۰۷ کد : ۳۳۵۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۵۷۹

« مقایسه جنگ رستم واکوان با ستیز تشتر و اپوش» عنوان سخنرانی علیرضا شعبانلو است که 25 تیر از ساعت 10 تا 12 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.وی در این سخنرانی به این موضوع خواهد پرداخت که رستم از بسیاری جهات به تشتر  مانند است و اکوان نیز دارای برخی ویژگی های اپوش است.در سرزمین نیمه خشک ایران،بسیاری از آیین ها و اساطیر کهن بر پایه باران خواهی و ستایش ایزدان آب و باران ساخته شده اند.داستان جنگ رستم با اکوان نیز از یک بعد،بازتابننده اهمیت آب و باران خواهی و مبارزه با دیو خشکسالی است...


نظر شما :