تدوین و کاربرد پیکره های زبانی در آموزش زبان و فرهنگ نگاری/دکتر عاصی/۲۳-۳-۹۱/تصویری

۲۳ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۱۹۹ زبانشناسی
تعداد بازدید:۲۱۰۶
تدوین و کاربرد پیکره های زبانی در آموزش زبان و فرهنگ نگاری/دکتر عاصی/۲۳-۳-۹۱/تصویری


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :