پذیرش دو مقاله از همکاران در همایش روز رسانه های اجتماعی

۱۲ تیر ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۶ کد : ۳۱۵۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۸۴

دو مقاله از همکاران پژوهشگاه در همایش روز رسانه های اجتماعی پذیرفته و در مجموعه خلاصه مقالات این همایش منتشر شد.

« شبکه های اجتماعی و معمای هویت» نوشته دکتر بهاره نصیری، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  و مریم السادات هاشمی فشارکی کارشناس ارشد گروه بررسی مسائل زنان و «انسداد اطلاعات - در فضای مجازی؛ یک مورد نگاری پدیدارشناسانه در خاورمیانه وکشورهای اسلامی » نوشته دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، استادیار و عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه مطالعات رسانه عناوین این مقالات هستند.

همایش روز رسانه های اجتماعی 10 تیرماه 1391 از ساعت 8  صبح تا 17 بعد ازظهر همزمان با روزجهانی رسانه های اجتماعی، 30 ژوئن2012 در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

 نظر شما :