متن فراخوان نشریه حکمت معاصر منتشر شد

۰۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۲ کد : ۲۸۳۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۴۲

 

 

فراخوان مقاله برای دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «حکمت معاصر»

به استحضار می رساند گروه فلسفه، کلام و عرفان اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی ـ تخصصی(در شرف اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی)حکمت معاصر را در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی منتشر می‌کند. از استادان، پـژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را در موضوعات ذیل یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

 

اهداف و رویکردهای دوفصلنامه حکمت معاصر

1- معرفی:

الف) نقاط قوت و ابعاد میراث حکمت اسلامی در شاخه های فلسفه، کلام و عرفان اسلامی به منظور پاسخگویی به مسائل نظری و چالش های عملی مسلمانان در جهان امروز

ب) اندیشه ها و نوآوری های حکمای معاصر مسلمان و نمایان ساختن نقش ویژه آن ها در فرآیند رشد و گسترش اندیشه های حکمی جهان اسلام

ج) تبیین نظریه های جدید در حوزه حکمت اسلامی

د) نقاط قوت و ظرفیت های کارآمد حکمت معاصر به منظور پاسخ گویی به مسائل نظری و چالش های عملی در جهان امروز با زبان امروزین و تأثیرگذار

2- بسترسازی:

الف) ارائه نتایج و یافته های پژوهشی جدید، معتبر، روشمند و کارآمد در حوزه های فلسفه، کلام و عرفان اسلامی و به تعبیر دقیق حکمت اسلامی جهت بازسازی آن بر اساس نیاز

ب) عرضه نتایج مطالعات و پژوهش های تطبیقی میان حکمت اسلامی در شاخه های فلسفه، کلام و عرفان اسلامی و سایر نظام های فلسفی، کلامی، عرفانی و تأثیری که این نظام حکمی بر فلاسفه غربی داشته است.

ج) برجسته کردن نقش خطوط فکری حکمای صدرایی و نوصدرایی به منظور ارائه راهکارهای متناسب با الگوی ایرانی ـ اسلامی

3- تحلیل، تبیین و ارزیابی نقش اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فرآیند تطور و گسترش اندیشه های فلسفی، کلامی و عرفانی در حکمت اسلامی.

4- بازخوانی، تحلیل و نقد نظریه های اندیشمندان معاصر در حوزه حکمت اسلامی و معرفی و تبیین نظریه های جدید در این حوزه

5- انتشار نقدهای معتبر و اصولی در باب میراث حکمی، کلامی و عرفانی جهان اسلام و اهتمام به پیراستن آن از خطا، مغالطه، خرافات، موهومات و ....

6- بررسی و نقد اصولی، منصفانه و مستدل نظریه ها، کتاب ها و آثار منتشر شده در حوزه حکمت اسلامی.

7- تبین نقاط قوت و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستی های نظریات موجود در حکمت اسلامی و در تعامل و رویارویی با فلسفه های جدید.

نکته: از فرهیختگان علاقه مند درخواست می شود جهت ارسال مقاله به سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:

Journals.ihcs.ac.ir

مدیر مسئول: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سردبیر: حمیدرضا آیت اللهی

معاون سردبیر: غلامحسین خدری

نشانی پستی: تهران، بزرگراه کردستان ـ خیابان ایرانشناسی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ صندوق پستی: 6419-14155

تلفن:  88003053 داخلی 227    نمابر: 88003171

پست الکترونیکی: cont.wisdom@ihcs.ac.ir

وب سایت: http://wisdom.ihcs.ac.ir


نظر شما :