ترجمه کتاب عضو هیئت علمی پژوهشگاه به زبان اردو

۰۲ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۷:۲۵ کد : ۲۸۲۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۳۸
ترجمه کتاب عضو هیئت علمی پژوهشگاه به زبان اردو

ترجمه کتاب عضو هیئت علمی پژوهشگاه به زبان اردو

کتاب «خدا و دین در رویکردی اومانیستی» نوشته دکتر مریم صانع پور اثری مقایسه ای است که چاپ اول آن  در1381 و چاپ دوم در 1388 توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. ترجمه این کتاب در 2012 به زبان اردو  با عنوان«هیومنزم کی نظر مین خدا اور دین کالتصور» توسط «منتظر مهدی» از طریق نشر «البصیره پبلیکیشنز» در اسلام آباد پاکستان با شمارگان 1000 جلد انتشار یافته است.

همچنین به زودی برگردان کتاب مذکور به سایر زبانهای  دنیا مانند انگلیسی،عربی، تاجیک،مالایی، و....از طریق انتشارات کشورهای مربوطه منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که این طرح به همت بخش ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ایران-تهران اجرا می شود.

نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است: در عصر کنونی که از طرفی تعامل فرهنگها با یکدیگر اجتناب ناپذیر و از طرف دیگر نفوذ فرهنگ غربی در فرهنگ جهانی غیرقابل انکار است،بررسی جایگاه مقوله های ارزشی غربی در فرهنگ اسلامی و کشف ارزش واقعی آنها ضرورت دارد تا در صورت حقانیت،در جهت بارور کردن عقاید وحیانی مورد استفاده قرار گیرند.نوشتار حاضر مقایسه ای مبنایی است که به نگرشهای انسانگرایانه در باره دین و خدا می پردازد و رابطه انسانگرایی غربی را با خداباوری بررسی می کند.بنابراین نخست  درباره دیدگاه اومانیستی غرب به اختصار بحث می شود،سپس خداشناسی و خداپرستی در نگاه اومانیست های غربی بررسی می گردد و آنگاه هماهنگی یا عدم هماهنگی این تعاریف با تعاریف وحیانی از خدا و خداپرستی تحلیل می شود.به این ترتیب بخش اول یعنی رابطه اومانیسم غربی با خداشناسی به مسایل زیر اختصاص دارد:تعریف اومانیسم،خدا و خداشناسی در تفکر یونانی،تحلیل و بررسی نگرشهای گوناگون اومانیستی  در سه رویکرد  عقلانی یا دییستی ،الحادی یا آته ایستی و وحیانی یا تییستی به خدا و دین،نقدی بر الهیات دیالکتیک اومانیسم مدرن. دربخش دوم که نظری اجمالی به انسانگرایی اسلامی است مسایل زیر بررسی و تحلیل می شوند:انسان محوری در متون اسلامی،اومانیسم اسلامی درآثار مستشرقان.

 

فایل های ضمیمه


نظر شما :