چاپ پنجم کتاب دیدار با سیمرغ

۳۰ فروردین ۱۳۹۱ | ۱۹:۱۵ کد : ۲۴۳۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۵۹۲
چاپ پنجم کتاب دیدار با سیمرغ

دیدار با سیمرغ

(شعر و عرفان و اندیشه های عطار)

اثری از: دکتر تقی پور نامداریان

قیمت: 10000 تومان

صفحات: 329 صفحه

چاپ پنجم کتاب دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشه های عطار) توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

شاید برای معرفی اجمالی عطار، شاعر بزرگ ایرانی بیش از این نیاز نباشد گفت که نامش محمد، کنیه  اش ابوحامد، لقبش فریدالدین و تخلصش عطار بوده است.

دکتر تقی پور نامداریان در یادداشت چاپ چهارم این اثر چنین گفته است: آنچه عطار در حوزه اندیشه و هنر پدید آورده است، تاثیر خود را در طول قرون در آثار بسیاری از شاعران و از جمله مولوی و حافظ تسری بخشیده است. دیوان قصاید و غزلیات عطار نیز سرشار از احوال روحی و اسرار به شهود دریافته ای است که در رباعیات و مثنوی های او مجالی برای ظهور نداشته است.آثار آ

این مجموعه از مقالاتی به این عناوین تشکیل شده است: به عنوان مقدمه، شهود زیبایی و عشق الهی، سیمرغ و جبرئیل، عطار و تجربه دیدار با خویش، عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، سیری در یک غزل عطار، عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، نگاهی به داستان پردازی عطار، ابوسعید ابوالخیر از نگاه عطار، تفسیری دیگر از داستان شیخ صنعان، تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار

 

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :