برنامه های بهمن ماه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۷:۲۳ کد : ۲۱۵۸ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۵۹۴

برنامه های نشست ها و سخنرانی های علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  بهمن ماه 90 اعلام شد.

علاقمندان می توانند برای شرکت در سخنرانی ها و نشست ها به آدرس تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ. اس. پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.

شرکت در سخنرانی ها و نشست ها برای عموم علاقمندان آزاد است.

سلسله برنامه های بهمن ماه 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ردیف

محل برگزاری

پژوهشکده/گروه

سخنران

موضوع

ساعت

تاریخ

1

سالن ادب

گروه غربشناسی

آیت الله بهشتی

درسگفتارها

14-17

90/11/15

2

سالن حکمت

معاونت اداری و مالی

آقای شاهری

دوره آموزش ویراستاری

13-16

90/11/15

3

سالن اندیشه

گروه اقتصاد

دکتر تقوی

نوسانات نرخ ارز

14-16

90/11/15

4

سالن ادب

معاونت پژوهشی

آقای کرامتی

زبان یونانی

14-16

90/11/17

5

سالن حکمت

پژوهشکده زبانشناسی

آقای شکری

قرائت مانوی

14-16

90/11/17

6

سالن حکمت

معاونت اداری و مالی

آقای شاهری

دوره آموزش ویراستاری

10-12

90/11/17

7

سالن اندیشه

معاونت پژوهشی

آقای آسوریان

ایرانشناسی در ارمنستان

10-12

90/11/17

8

سالن اندیشه

تاریخ علم

حنیف قلندری

بررسی ساختار کتابهای هیئت

13-15

90/11/17

9

سالن ادب

دفتر ریاست

آقای دهقانی

کانت

16-18

90/11/18

10

سالن ادب

گروه غربشناسی

دکترداوری و آیت الله مصطفوی

درسگفتارها

8-12:30

90/11/19

11

سالن حکمت

گروه فلسفه و کلام

دکتر نبوی

درسگفتارهای منطق

17-19

90/11/19

12

سالن حکمت

معاونت اداری و مالی

آقای شاهری

دوره آموزش ویراستاری

13-16

90/11/19

13

سالن حکمت

گروه فلسفه دین

درسگفتارهای فلسفه دین

8-12

90/11/19

14

سالن اندیشه

پژوهشکده زبانشناسی

آقای برومند

خط در زبان پهلوی

14-16

90/11/23

15

سالن حکمت

معاونت اداری و مالی

آقای شاهری

دوره آموزش ویراستاری

13-16

90/11/24

16

سالن ادب

معاونت پژوهشی

آقای کرامتی

زبان یونانی

14-16

90/11/24

17

سالن ادب

دفتر ریاست

آقای دهقانی

کانت

16-18

90/11/25

18

سالن ادب

گروه غربشناسی

دکترداوری و آیت ا... مصطفوی

درسگفتارها

8-12:30

90/11/26

19

سالن حکمت

گروه فلسفه و کلام

دکتر نبوی

درسگفتارهای منطق

17-19

90/11/26

20

سالن حکمت

معاونت پژوهشی

دکترمحمدپور

کارگاه روش تحقیق کیفی

8-16

90/11/26

21

سالن حکمت

پژوهشکده زبانشناسی

کارگاه نحو زبانشناسی

8-16

90/11/27

22

سالن ادب

گروه غربشناسی

آیت الله بهشتی

درسگفتارها

14-17

90/11/29

23

ساختمان غدیر

گروه فبک

کارگاه دوم تربیت مربی

8-12

90/11/29

24

ساختمان غدیر

گروه فبک

کارگاه دوم تربیت مربی

8-12

90/11/30

 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :