اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی در رشته حکمت متعالیه

۱۲ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۱۵۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۷۵۱
اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی در رشته حکمت متعالیه

 

بر اساس ماده 6 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر مصوب جلسه مورخ31/02/86 شورای هدایت استعدادهای درخشان (ابلاغیه شماره 3536/21 مورخ 31/02/86)،پژوهشکده حکمت معاصرِ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی در رشته حکمت متعالیه،به ظرفیت یک نفر به شرح زیر اقدام نماید:

 

الف- شرایط عمومی

  1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران
  3. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
  4. نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح
  5. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب وملحد و عدم هواداری آنها

 

ب- شرایط و ضوابط اختصاصی

1-     برگزیدگان علمی گروه  الف(دارای حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی):

1-1-           دارا بودن حداقل دو مقاله در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی.

1-2-     دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره یک:متقاضیان شاغل به تحصیل می بایست حداکثر تا تاریخ 30/10/1390دانش آموخته شده باشند.

تبصره دو:متقاضیان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

1-3-           دارا بودن حداقل میانگین کل 17 بدون احتساب نمره پایان نامه.

1-4-           درجه ارزیابی پایان نامه میبایست الف باشد.

1-5-     تا شروع سال تحصیلی،بیش ازسه سال از زمان فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

1-6-           متقاضی می بایست دانش آموخته رشته فلسفه و حکمت اسلامی باشد.

1-7-     راه یابی به مصاحبه علمی بر اساس کسب حداقل امتیازات مربوط به سوابق علمی و پژوهشی برمبنای تشخیص پژوهشکده حکمت معاصر.

1-8-           موفقیت در مصاحبه علمی.

1-9-     پذیرفته شدگان نهایی ملزم به ارائه گواهی احراز توانایی در زبان خارجی مورد تایید پژوهشگاه حداکثر تا تاریخ 30/10/1391می باشند.

2-              برگزیدگان علمی گروه ب(دانشجویان نمونه کشوری):

2-1-     دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد بامعرفی معاونت آموزشی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.

2-2-     دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره یک:متقاضیان شاغل به تحصیل می بایست حداکثر تا تاریخ 30/10/1390دانش آموخته شده باشند.

تبصره دو:متقاضیان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

2-3-     تا شروع سال تحصیلی،بیش از سه سال از زمان فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

2-4-           متقاضی می بایست دانش آموخته رشته فلسفه و حکمت اسلامی باشد.

2-5-           موفقیت در مصاحبه علمی.

2-6-     پذیرفته شدگان نهایی ملزم به ارائه گواهی احراز توانایی در زبان خارجی مورد تایید پژوهشگاه حداکثر تا تاریخ 31/10/1391می باشند.

ج- مدارک لازم

متقاضیان واجد شرایط،می بایست مدارک مورد نیاز راحداکثر تا تاریخ23/11/1390 توسط پست پیشتاز به نشانی:تهران،بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی(64 غربی)،صندوق پستی6419-14155 مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارسال نمایند.لازم است بر روی پاکت ارسالی عبارت:مربوط به برگزیدگان علمی دوره دکتری تخصصی قید شود.

تذکر مهم:به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1-     مدارک مورد نیاز برگزیدگان علمی گروه الف

1-1-         کاربرگ های شماره 1،2 و 3(به ازای هر مقاله کاربرگ شماره3)

1-2-    تصویر مقالات علمی پژوهشی که به تفکیک،پیوست کاربرگ شماره 3 شده باشد.(در صورتی که مقالات تا کنون چاپ نشده باشند،ارائه گواهی پذیرش چاپ قطعی مقالات با تاریخ پذیرش چاپ ضروری اشت.)

1-3-    تصویر برابر اصل گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد.(دارای تاریخ و میانگین فارغ التحصیلی باشد.)

1-4-         تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.

1-5-    اصل رسید بانکی به مبلغ000/300.ریال بابت ثبت نام به حساب سیبا به شماره 0107428525007 به نام:درآمد اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2-       مدارک مورد نیاز برگزیدگان علمی گروه ب

2-1-         کاربرگ شماره 4

2-2-    اصل معرفی نامه رسمی از معاونت اموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر دانشجوی نمونه کشوری بودن در دوره کارشناسی ارشد.

2-3-    تصویر برابر اصل گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد.(دارای تاریخ و میانگین فارغ التحصیلی باشد.)

2-4-         تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.

2-5-    اصل رسید بانکی به مبلغ 000/300ریال بابت ثبت نام به حساب سیبا به شماره 0107428525007 به نام:درآمد اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

د- مصاحبه علمی

فهرست اسامی راه یافتگان به مصاحبه علمی در تاریخ  26/11/1390.از طریق وبگاه پژوهشگاه اعلام خواهد شد.مصاحبه علمی در تاریخ  29/11/1390برگزار خواهد شد و نتایج نهایی پذیرش در تاریخ 30/11/1390از طریق وبگاه پژوهشگاه اعلام می گردد.

 

ج- نکات مهم

1-  متقاضی می بایست ریزنمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و سوابق اموزشی و پژوهشی(کاربرگ شماره5)خود را در روز مصاحبه ارائه نماید.

2-  پذیرفته شدگان نهایی به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی پژوهشگاه خواهند بود.

3-  پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند میبایست برای ثبت نام مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت و یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

4-  چنانچه در هرمرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال تحصیل مشخص گردد که متقاضی، فاقد هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

5-     پژوهشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90 ملزم به تکمیل ظرفیت رشته نمی باشد.

6-     در صورت انصراف متقاضی،مدارک مذکور و وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

 

ج- جدول زبان های عمومی مورد تایید پزوهشگاه

مدارک و نمرات مورد قبول پژوهشگاه مطابق با مصوبات جلسه116 شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 26/03/1389 ، به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف

نوع آزمون

سقف امتیاز

امتیاز مورد قبول

1

MCHE

100

51

2

TOLIMO

677

495

3

TOEFL(PBT)

677

509

4

TOEFL(CBT)

300

151

5

TOEFL(IBT)

120

61

6

IELTS

9

5

7

دانشگاه تهران/تربیت مدرس

100

51

 

تبصره: در صورتی که متقاضی در دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر انگلیسی زبان، فارغ التحصیل شده باشد، با ارائه مدرک معتبر از ارائه گواهی زبان عمومی، معاف می باشد.

تبصره: برای پذیرفته شدگانی که دارای شرایط ایثارگری مورد تایید باشند، حد نصاب پذیرش، عبارت است از 80% امتیاز آخرین پذیرفته شده ی مورد تایید پژوهشگاه.

                                                                                                                                                                     مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه

فایل word  کاربرگ مشخصات علمی و فردی را اینجا دانلود کنید!

 

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :