استعاره مفهومی در پژوهش های ادبی : /۴ اسفند ماه /۱۳۹۹

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۹ کد : ۲۰۵۸۴ زبان و ادبیات فارسی
تعداد بازدید:۲۲۶
استعاره مفهومی در پژوهش های ادبی سخنرانان : علیرضا شعبانلو، مرتضی براتی، مونا بابایی دبیر علمی : یوسف محمد نژاد
استعاره مفهومی در پژوهش های ادبی : /۴ اسفند ماه /۱۳۹۹

نظر شما :