یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب/۲۶ بهمن ماه/ ۹۹

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۸ کد : ۲۰۵۲۱ علوم تاریخی
تعداد بازدید:۹۷
یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب سخنرانان: سید قاسم یا حسینی ، اعظم ریاحی ، دبیر نشست نیره دلیر
یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب/۲۶ بهمن ماه/ ۹۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :