یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب( بخش اول)/۲۵ بهمن ماه/ ۹۹

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۹ کد : ۲۰۵۱۸ علوم تاریخی
تعداد بازدید:۱۰۱
یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب سخنرانان: سید قاسم یا حسنی، اعظم ریاحی دبیر نشست : نیره دلیر
یکصدمین سالگشت جنبش های پسامشروطه ایران جنبش جنوب( بخش اول)/۲۵ بهمن ماه/ ۹۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :