فراخوان مقاله؛ همایش بین‌المللی ایران‌زمین و خاورمیانه در قرن جدید

۱۷ آذر ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۹ کد : ۱۹۹۹۸ مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۴۸۲

فراخوان مقاله
همایش بین‌المللی
ایران‌زمین و خاورمیانه در قرن جدید

درس‌های قرن ۱۴ برای قرن ۱۵
مهلت دریافت چکیده‌ی مقالات: ۲۶ دی ۹۹
دبیر علمی: قدیر نصری

ایمیل ؛ 

research.imess@gmail.com

دبیرخانه؛ تهران، بلوار کشاورز، خ نادری، شماره‌ی هشت، دبیرخانه‌ی "همایش بین‌المللی درس‌های قرن‌"

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همراه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کنند ؛ 

کنفرانس بین المللیِ ؛ 

ایران زمین و خاورمیانه در قرن جدید ؛ درسهای قرن ۱۴ برای قرن ۱۵ 

موضوعات و محورهای اصلی همایش ؛ 

یک. نصایح و آموزه های قرن ۱۴ به قرن ۱۵ در باب حکمرانی منصفانه و موفق 

دو. آموزه های قرن ۱۴ در خصوصِ  صیانت و ارتقای زبان فارسی 

سه. سیاستگران دوران ساز قرن و ابتکار عمل های آنها 

چهار . فرمول و ساز و کار دفاع بهنگام و جنگ موثر 

پنج. استراتژیست ها ( رهنامه نگاران ) یِ موفق و دوراندیش قرن 

شش. زنانِ فرهنگ ساز و بحثْ آفرین 

هفت. دگردیسی ساختار ، کارکرد و اعتبار مذهب ، هیئات ، شهرهای مذهبی و حوزه های علمیه 

هشت. متحدین و معارضین منظقه ای ایران 

نه. اشتباهات اساسی قرن و خسارتهایش 
ده. رمان های دورانسازِ قرن 

یازده. جریانِ فکریِ دوران ساز و اسرارِ رونق و فرسایش یک جریان فکری 

دوازده . اندیشکده های ممتاز و گفتمان پرداز در پهنه خاورمیانه در قرن چهارده شمسی

سیزده. نوسانِ اعتبار و  اهمیت شهرها 

چهارده . فیلم سازانِ  نکته سنج و موج آفرینِ قرن 

پانزده . استادانِ  جاویدانِ سیاست و فرهنگ در امتداد قرن و دلیل مانایی آنها 

شانزده ؛ هر نکته و نوشته ای در پاسخ به این پرسش ؛ کدام تجربه قرن چهارده ، راه نمای ایران و ایرانیان در قرن پانزده است؟ چرا ؟ چگونه؟ 

مهلت ارسال چکیده ی ایده و نظر ؛ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

اعلام نتایج داوری چکیده ها ؛ اول بهمن ۱۳۹۹

مهلت ارسالِ مشروح چکیده ها  ( ی پذیرفته شده )؛ اول اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان برگزاری همایش ؛ خرداد ۱۴۰۰

نشانی ارسال مطالب ؛ 

تهران ، بلوار کشاورز، خ شهید نادری ، شماره هشت.

ایمیل دبیرخانه همایش ؛ 

research.imess@gmail.com

کلید واژه ها: فراخوان مقاله فراخوان


نظر شما :