گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون /نشست تخصصی/ کرونا فقر بیکاری وحمایت اجتماعی / سخنرانان زهرا کریمی ، دکتر روزبه کردونی، دکتر علائ الدین ارزوجی-مدیر جلسه دکتر محمد فاضلی/۲۹ مهرماه۹۹

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۹ کد : ۱۹۸۶۳ شورای بررسی متون سخنرانی‌ها و نشست‌ها
تعداد بازدید:۱۴۹
گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون /نشست تخصصی/ کرونا فقر بیکاری وحمایت اجتماعی / سخنرانان زهرا کریمی ، دکتر روزبه کردونی، دکتر علائ الدین ارزوجی-مدیر جلسه دکتر محمد فاضلی/۲۹ مهرماه۹۹

نظر شما :