انتشار کتاب دکتر میرجلیلی به هشت زبان در خارج از کشور

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۶ کد : ۱۹۶۵۲ مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۴۲۳
انتشار کتاب دکتر میرجلیلی به هشت زبان در خارج از کشور

انتشار کتاب دکتر میرجلیلی، دانشیار اقتصاد پژوهشگاه به هشت زبان در خارج از کشور

کتاب «رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها» (Inclusive Growth in Iran’s Provinces: Policies and Indicators) تألیف دکترسیدحسین میرجلیلی، دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و امید صفری به زبان انگلیسی که در سال 2019 توسط انتشارات دانشگاهی لامبرت (LAMBERT Academic Publishing) منتشر شده بود به‌دلیل استقبال خوب مخاطبان، در سال 2020 نیز این کتاب با سرمایه‌گذاری گروه انتشاراتی OmniScriptum به هفت زبان دیگر: فرانسوی، آلمانی، اسپانیولی، هلندی، لهستانی، ایتالیایی و پرتغالی ترجمه و منتشرشد.
درحال حاضر این کتاب به هشت زبان در سامانه اینترنتی فروش کتاب آمازون ارائه شده است.
کتاب «رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها» در پنج فصل ارائه شده است که در نوع خود جالب است.


در فصل اول و مقدمه‌ی این کتاب به ارائه‌ی طرح تحقیق از جمله بیان مسأله در زمینه‌ی وضعیت رشد اقتصادی، فقر و نابرابری در اقتصاد ایران طی سال‌های 2004 تا 2015 پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این‌است که فراگیری رشد اقتصادی در استان‌های ایران طی این دوره چگونه بوده و چه تأثیری در کاهش فقر و نابرابری در استان‌های ایران داشته است؟
فصل دوم با عنوان «ادبیات موضوع»، پیدایش و تطور مفهوم رشد اقتصادی از رشد نئوکلاسیک تا رشد فقر زدا، ارزیابی رشد فقرزدا، تعریف، مفهوم و عناصر رشد فراگیر، بعد توزیعی رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی تبیین شده است.بخش دوم این فصل به مرور پیشینه‌ی تحقیقات تجربی در این زمینه در سایر کشورها اختصاص دارد. سپس رشد فراگیر در ایران و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OIC)  طی سالهای 1990 تا 2015 تحلیل شده است.


در فصل سوم با عنوان«تحلیل داده ها» وضعیت شاخص‌های فقر چندبعدی و اندازه‌گیری رشد فراگیر در استان‌های ایران طی سالهای 2005-2015 ارائه شده است. رابطه‌ی میان سیاست‌های اقتصاد کلان و متغیرهای توضیحی (رشد اقتصادی، افزایش نابرابری و مشارکت نیروی کار فعال) با رشد فراگیر استان‌ها ابتدا در مدل پانل ایستا و سپس در مدل پانل پویا، تخمین زده شده و تفسیر نتایج مدل ارائه شده است.

نتیجه‌ی تحلیل داده ها آن‌است که اجرای سیاست‌های اقتصادی، رشد فراگیر در استان‌های ایران ایجاد کرده . اما از آنجا که رشد اقتصادی بی‌ثبات بوده نتوانسته است فقر و نابرابری را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از یافته‌های تحقیق آن‌است که عامل تعیین کننده رشد فراگیر و کاهش فقرچند بعدی در استان‌های ایران، میزان مشارکت نیروی کار فعال در استان‌هاست.


در فصل چهارم با عنوان «رشد اقتصادی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» 35 سیاست برای دستیابی به رشد فراگیر و سطح درآمد بالا در ایران ارائه شده است. سپس شاخص‌های پایش رشد فراگیر در ایران در بخش‌های زیر ارائه شده است.
الف) شاخص‌های پایش رشد اقتصادی، اشتغال مولد و زیرساخت‌ها
ب) شاخص‌های پایش فقردرآمدی، فقرچندبعدی و نابرابری
ج) شاخص‌های پایش توانمندسازی زنان
د)شاخص‌های توان بخشی و بهزیستی
ه) شاخص‌های پایش امنیت اجتماعی
سرانجام در فصل پنجم «نتایج و توصیه های سیاستی» ارائه شده است.

 

کلید واژه ها: کتاب «رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها» سیدحسین میرجلیلی Inclusive Growth in Iran’s Provinces: Policies and Indicators پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۱ )

نظر شما :