چالش های صنعت مشاوره مدیریت در ایران/ دکتر نادر سیدکلالی ، مهندس سعیدرضا مومنی/۲۶خرداد ۹۹

تعداد بازدید:۲۷۳
چالش های صنعت مشاوره مدیریت در ایران/ دکتر نادر سیدکلالی ، مهندس سعیدرضا مومنی/۲۶خرداد ۹۹

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۳ )

نظر شما :