همایش مجازی ابعاد انسانی - اجتماعی کرونا درایران دکتراحمد پاکتچی/دکترمهدی معین زاده /دکترعلی اصغر مصلح/دکتر حسین هوشنگی/ ۳۰ فروردین ۹۹

تعداد بازدید:۹۷۳
همایش مجازی ابعاد انسانی - اجتماعی کرونا درایران  دکتراحمد پاکتچی/دکترمهدی معین زاده /دکترعلی اصغر مصلح/دکتر حسین هوشنگی/ ۳۰ فروردین ۹۹

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۳ )

نظر شما :