همایش مجازی ابعاد انسانی - اجتماعی کرونا درایران دکتراحمد پاکتچی/دکترمهدی معین زاده /دکترعلی اصغر مصلح/دکتر حسین هوشنگی/ ۳۰ فروردین ۹۹

تعداد بازدید:۷۲۲
همایش مجازی ابعاد انسانی - اجتماعی کرونا درایران  دکتراحمد پاکتچی/دکترمهدی معین زاده /دکترعلی اصغر مصلح/دکتر حسین هوشنگی/ ۳۰ فروردین ۹۹

لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :