فرا خوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور خدماتی و حجمی

۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۱ کد : ۱۹۳۴۰ خبر و اطلاعیه مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۶۶۹

 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران مورخ 16/01/99 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور خدمات و حجمی را  واگذار نماید.

مناقصه گران ضمن ارائه پیشنهاد های خود از طریق سامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه مدارک درخواستی در پاکتهای (الف)، (ب)، و (ج)، که روی پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضای مجاز درج و در مهلت مقرر بصورت فیزیکی به دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی مندرج در بند 2-1 تحویل نمایند. 

  • مناقصه گر می تواند کلیه اسناد مناقصه را از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانی www.ihcs.ac.ir یا سامانه تدارکات و الکترونیک  دولت به نشانی www.setadiran.ir دریافت نماید.

 

  • هر گونه تغییر در شرایط مناقصه از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانی www.ihcs.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

 

شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور خدماتی و حجمی برای  سال 1399

 (مرحله سوم)

پیش نویس قرارداد حجمی

آگهی روزنامه  ایران

فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه

 

 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :