سلسهسخنرانی های مساله یترویج علم درایران معاصر /دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، ۳۰بهمن ماه ۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۲۸۱ مطالعات اجتماعی چند رسانه ای
تعداد بازدید:۴۶۰
سلسهسخنرانی های مساله یترویج علم درایران معاصر /دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، ۳۰بهمن ماه ۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :