آگهی مناقصه واگذاری امور نقلیه/تغییر مهلت دریافت پیشنهاد

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۴ کد : ۱۹۲۲۴ خبر و اطلاعیه مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵

  پیرو آگهی منتشره در سامانه تدارکات و الکترونیک دولت، به نشانی www.setadiran.ir  از علاقمندان تقاضا می‌شود؛ با رعایت شرایط مقرر، در مناقصه واگذاری امور نقلیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1399 مشارکت کرده و مبلغ پیشنهادی خود را تا تا ساعت 19روز دوشنبه 11 فروردین 1399اعلام فرمایند.

اطلاعیه اصلاح تاریخ بازگشائی پاکت های مناقصه
به اطلاع میرساند تاریخ تحویل پیشنهادات تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/12/17 و تاریخ بازگشایی پاکت ها به تاریخ 98/12/17 ساعت 10صبح تغییر یافت.

 

1-شرایط شرکت در مناقصه و واگذاری امور نقلیه

پیوست شماره 2 اسناد فنی امور نقلیه

پیش نویس قرارداد امور نقلیه


( ۱ )

نظر شما :