نلسون ماندلا، الگوی بردباری در سیاست‌ورزی با نگاهی به کتاب: با ماندلا در کشور رنگین‌کمان/ سخنرانان: مصطفی محقق داماد، هادی خانیکی، علیرضا قزیلی، مؤلف اثر: جاوید، قربان‌اوغلی، ۸ بهمن ۹۸

تعداد بازدید:۲۷۳
نلسون ماندلا، الگوی بردباری در سیاست‌ورزی با نگاهی به کتاب: با ماندلا در کشور رنگین‌کمان/  سخنرانان: مصطفی محقق داماد، هادی خانیکی، علیرضا قزیلی،  مؤلف اثر: جاوید، قربان‌اوغلی، ۸ بهمن ۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :