اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی، ۵ و ۶ اسفند ۹۸ برگزار می شود

۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۱ کد : ۱۹۱۲۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۷

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی
5 و 6 اسفند 1398
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهران،ایران

First International Conference on Qur’anic Studies
24-25 February  2020
 Institute for Humanities and Cultural Studies  
Tehran, Iran

محورها:
_قرآن و محیط دینی آن
_تاریخ فهم قرآن از ابتدا تا عصر حاضر
_رویکرد های ادبی، تاریخی- انتقادی و تطبیقی به قرآن
_تاریخ تحقیقات و مباحث روش شناختی در مطالعات قرآنی
_مخطوطات قرآنی

-The Qur’an and its religious milieu;
-The reception history of the Qur’an, from the beginnings to modern times;
-Literary, historical-critical, and comparative approaches to the Qur’an;
-The history of scholarship and methodological issues in Qur’anic studies;
-Qur’anic manuscripts;

مهلت ارسال چکیده ها:24 آبان 98
Submission Deadline: November 15, 2019
The organizing committee will send notification of acceptance for abstracts on December 15, 2019.

a.vahidnia@ihcs.ac.ir
quranicstudies2020@gmail.com
http://www.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سایت ISC  به شماره  ۴۸۳۳۳-۹۸۱۹۰  ثبت شده است

 

 


نظر شما :