سخنرانی «فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دمکراسی» برگزار می شود/ دکتر شروین مقیمی، ۹/ آبان/ ۹۸

تعداد بازدید:۲۶۳
سخنرانی «فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دمکراسی» برگزار می شود/ دکتر شروین مقیمی، ۹/ آبان/ ۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :