سی و هفتمین کرسی ترویجی سوژه تجدد/ ارائه دهنده: دکتر مزدک رجبی، ناقدین: مهدی معین زاده، دکتر قباد منصور بخت ۱۹ آذر ۹۸

تعداد بازدید:۳۰۲
سی  و هفتمین کرسی ترویجی سوژه تجدد/ ارائه دهنده: دکتر مزدک رجبی، ناقدین: مهدی معین زاده، دکتر قباد منصور بخت ۱۹ آذر ۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :