نظام حزبی وانتخابات در ایران / دکتر داود فیرحی، دکتر مجتبی مقصودی، دبیر علمی نشست: دکتر عباس خلجی، ۶آذر۹۸

تعداد بازدید:۴۲۷
نظام حزبی وانتخابات در ایران / دکتر داود فیرحی، دکتر مجتبی مقصودی، دبیر علمی نشست: دکتر عباس خلجی، ۶آذر۹۸

لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :