نگاه تحلیلی به برنامه عصر جدید و تأثیر آن برخانواده ها(بخش اول) / دکتر بشیر حسینی، محمدفواد صفاریان پور، دکتر احمد بخارایی، دکتر بیتا شاه منصوری، دبیر نشست: دکتر بهاره نصیری، ۲۰آبان۹۸

۲۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۸۸۱۹ علوم اجتماعی سخنرانی‌ها و نشست‌ها
تعداد بازدید:۲۷۳
نگاه تحلیلی به برنامه عصر جدید و تأثیر آن برخانواده ها(بخش اول) / دکتر بشیر حسینی، محمدفواد صفاریان پور، دکتر احمد بخارایی، دکتر بیتا شاه منصوری، دبیر نشست: دکتر بهاره نصیری، ۲۰آبان۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :