نگاه تحلیلی به برنامه عصر جدید و تأثیر آن برخانواده ها(بخش اول) / دکتر بشیر حسینی، محمدفواد صفاریان پور، دکتر احمد بخارایی، دکتر بیتا شاه منصوری، دبیر نشست: دکتر بهاره نصیری، ۲۰آبان۹۸

۲۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۸۸۱۹ مطالعات اجتماعی چند رسانه ای
تعداد بازدید:۵۲۷
نگاه تحلیلی به برنامه عصر جدید و تأثیر آن برخانواده ها(بخش اول) / دکتر بشیر حسینی، محمدفواد صفاریان پور، دکتر احمد بخارایی، دکتر بیتا شاه منصوری، دبیر نشست: دکتر بهاره نصیری، ۲۰آبان۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :