نشست «رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی» برگزار می شود

۱۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۹ کد : ۱۸۷۶۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۳۹

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوقی برگزار می کند:
نشست سوم از سلسله نشست های مردم و مشارکت در انتخابات
رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی
سخنرانان:

دکتر بهمن حسینجانی

دکتر فهیم مصطفی زاده

دکتر سپیده میرمجیدی
زمان: شنبه ۱۸آبان ۹۸

ساعت ۱۴تا ۱۶
سالن اندیشه

 


نظر شما :