سی وششمین کرسی ترویجی معرفی فرآیند نظام مند مدیرت ریسک منابع /ارائه دهنده دکتر الهام ابراهیمی، ناقدین: دکتر یدالله مهر علیزاده، فراز صادق وزیری، ۳۰مهرماه۹۸

تعداد بازدید:۱۵۰
سی وششمین کرسی ترویجی معرفی فرآیند نظام مند مدیرت ریسک منابع /ارائه دهنده دکتر الهام ابراهیمی، ناقدین: دکتر یدالله مهر علیزاده، فراز صادق وزیری، ۳۰مهرماه۹۸

لینک دانلود فایل

نظر شما :