دفتر همکاری های بین الملل با همکاری مرکز فرهنگی سفارت هندوستان برگزار می کند:

هنر برای برادری؛ فرهنگ صلح

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۲ کد : ۱۸۴۹۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۹۲

دفتر همکاری های بین الملل با همکاری مرکز فرهنگی سفارت هندوستان برگزار می کند:

هنر برای برادری؛ فرهنگ و صلح

 

سخنرانان: 
دکتر حسینعلی قبادی 
دکتر احمد پاکتچی 
دکتر مژگان جهان آرا 
مصطفی پور محمدی 

دوشنبه 11 شهریور 1398 
ساعت: 15 تا 18 
سالن حکمت

کلید واژه ها: فرهنگ


نظر شما :