برگزاری اولین نشست «کارگروه مردم و مشارکت» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۰ کد : ۱۸۴۵۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۳۳

روز دوم مرداد ماه 1398، اولین نشست کارگروه «مردم و مشارکت» با حضور ریاست پژوهشگاه علوم انسانی آقای دکتر قبادی، معاونان او و جمعی از اعضاء هیات علمی باسابقه پژوهشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه، دبیر این نشست، دکتر سیده زهرا اجاق به اهمیت مشارکت مردمی در جامعه و رابطه متقابل مشارکت و شرایط اجتماعی پرداخت و توضیح داد که این کارگروه می تواند با ارائه بسته های فکری و اجرایی به مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور کمک کند تا در شرایط موثر بتوانند از مشارکت عمومی بهرهمند شوند. در این نشست، انسجام اجتماعی جامعه ایران سرمایه مهمی نامیده شد که با فراهم شدن فرصتهایی برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم میتواند مسیر فائق آمدن بر مشکلات معاصر جامعه از جمله تحریم، فقر و امنیت اجتماعی را هموار میسازد.
اعضاء کارگروه بر این موضوع تأکید کردند که پژوهشگاه سرمایه نخبگانی قابل توجهی دارد و بهعنوان گروه مرجع و رهبر فکری می تواند به تناسب شرایط و مسائل به موضوع مشارکت مردمی در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد و پشتوانه علمی و فرهنگی لازم را در نقاط مختلف کشور فراهم سازد. در این راستا، دکتر قبادی گفت، مشارکت مردم در رخداد سیل امسال نقش مهمی در کنترل این مشکل داشت و نشان داد که مردم چه اثرات مهمی در بهبود مشکلات و کمک به حل مسائل دارند. برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در زمستان 1398 هم فرصتی برای مشارکت مردمی است که پژوهشگاه علوم انسانی میتواند اهمیت آن را کاملا علمی و بدون توجه به رقابتهای جناحی مورد مطالعه، بحث و مناظره قرار دهد.
همچنین اعضاء کارگروه با تمرکز بر موضوع مشارکت مردمی در انتخابات به اظهار نظر درباره موضوعات قابل بحث و گفتگو پرداختند و موضوعاتی مانند مرور تجربه زیسته 40 ساله مشارکت مردمی در انتخابات، نقش احزاب در انتخابات، مجلس و قانونگذاری، نشانهشناسی انتخابات، تحلیل محتوا و گفتمان پیامها در رسانههای سنتی و نو، هوش انتخاباتی، زمینههای باز شدن فضا، کمک به شنیده شدن صدای مردم، ایجاد فضای امید و نشاط آفرینی در جامعه را برای بحث، مناظره و گفتگو معرفی کردند.
   

 

کلید واژه ها: کارگروه مردم و مشارکت


نظر شما :