فهرست 38 رشته بازنگری شده علوم انسانی منتشر شد

۰۱ آذر ۱۳۹۰ | ۱۴:۴۹ کد : ۱۸۳۸ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۱۰
فهرست 38 رشته بازنگری شده علوم انسانی منتشر شد

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اعلام و تحویل 38 رشته بازنگری‌شده علوم انسانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز خرسندی از نتیجه کار و تحویل دروس بازنگری شده علوم انسانی به وزارت علوم، گفت: قرار بود این تعداد رشته در مدت زمان شش ماه به سرانجام برسد که به اتمام رسید.

وی با اشاره به عناوین رشته‌های بازنگری شده، گفت: سرفصل دروس مدیریت مشاوره، تاریخ با دوگرایش کارشناسی آزاد، تربیت دبیر، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، امورتربیتی و مشاوره در دو شاخه، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی، پژوهشگری اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، دبیری خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی(ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی)، زبان و ادبیات انگلیسی، روان‌شناسی کودکان استثنایی و عمومی، روزنامه نگاری، روابط عمومی، اقتصاد -اسلامی، روانشناسی – اصلاح و تربیت، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، حقوق، مطالعات خانواده، علوم اقتصادی، اقتصاد، پول و بانکداری، علوم اقتصادی(اقتصاد نظری،اقتصادبازرگانی،اقتصاد)، علوم سیاسی، علوم اجتماعی-مردم شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فرهنگی و هنری، فلسفه و ادیان(فلسفه و عرفان اسلامی -ادیان)، دوره کاردانی ارتباطات – ارتباطات اجتماعی، خبرنگاری – استراتژیک خاص، کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی) و ادیان و مذاهب بازنگری شد.

وی با اشاره به حدود 20 سرفصل عمده هر رشته، اظهار کرد: ابتدا سرفصل‌های قبلی نقد، بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی شد، سپس سرفصل‌های جدید با کمک اساتید دانشگاه‌های مختلف جمع‌آوری و در این راستا کارگروه‌هایی نیز تشکیل شد.

دکتر آیت‌اللهی با بیان اینکه قرار بود بازنگری این تعداد رشته توسط پژوهشگاه علوم انسانی به صورت پایلوت صورت گیرد، افزود: ما می‌توانستیم در مدت زمان تعیین شده تمامی رشته‌ها را بازنگری و تدوین کنیم اما مابقی رشته‌ها به نهادها و دستگاه‌های دیگر محول شد.

اسامی 38 سرفصل بازنگری شده علوم انسانی

ردیف عنوان سرفصل نام گرایش آخرین تاریخ تصویب قبل از بازنگری جمع کل دروس
1 مدیریت مشاوره - 1360/13/6 39
2 تاریخ آزاد/تربیت دبیر 1363/11/18 71
3 زبان و ادبیات فارسی - 1366/7/4 146
4 فلسفه - 1366/11/7 134
5 امور تربیتی و مشاوره - 1367/12/3 23
6 علوم اجتماعی - 1368/28/8 23
7 ارتباطات اجتماعی - 1368/28/8 23
8 برنامه ریزی اجتماعی - 1368/28/8 23
9 پژوهشگری اجتماعی - 1368/28/8 23
10 تعاون و رفاه اجتماعی - 1368/28/8 23
11 دبیری خدمات اجتماعی - 1368/28/8 23
12  دبیری علوم اجتماعی - 1368/28/8 

23

13 کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی  ارتباطات اجتماعی/برنامه ریزی اجتماعی 1368/28/8  44
14 زبان و ادبیات انگلیسی  - 1368/26/9  146
15 روانشناسی کودکان استثنایی و عمومی - 1368/6/1  144
16 کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری - 1368/11/1  23
17 کارشناسی پیوسته روابط عمومی - 1368/11/1  -
18 کارشناسی پیوسته اقتصاد اسلامی  -  1371/2/20  144
19 کارشناسی پیوسته روانشناسی اصلاح و تربیت  -  1372/2/19  -
20   مدیریت و برنامه ریزی آموزشی -  1372/8/30  23
21 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی  تکنولوژی آموزشی  1372/8/30  23
22  حقوق  -  1374/2/30  20
23 کارشناسی پیوسته مطالعات خانواده  -  1374/12/6  18
24  علوم اقتصادی  -  1375/3/27  34
25  اقتصاد  -  1375/3/27  36
26  پول و بانکداری  - 1375/3/27  26
27  کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی  اقتصاد/اقتصاد نظری/اقتصادبازرگانی 1375/3/27   135
28  علوم سیاسی  -  1375/7/1  20
29  کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی  مردم شناسی 1375/7/17  38
30  مدیریت دولتی  - 1376/4/22  52
31  مدیریت بازرگانی  - 1375/3/27  55
32  کارشناسی پیوسته مدیریت فرهنگی و هنری  - 1379/7/10  133
33  کارشناسی پیوسته فلسفه و ادیان  - 1379/8/8  135
34  کاردانی ناپیوسته ارتباطات-ارتباطات اجتماعی  - 1380/2/23 11 
35  کاردانی ناپیوسته خبرنگاری-استراتژیک خاص  - 1380/2/23  11
36  ناپیوسته تربیت معلوم ارتباطات اجتماعی  - 1380/4/3  6
37  کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی  روزنامه نگاری/روابط عمومی 1383/7/13  -
38  کارشناسی پیوسته ادیان و مذاهب 1383/2/12  21

 

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :