کرسی با عنوان «شرط امکان تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران» برگزار می شود

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۰ کد : ۱۸۱۶۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶۶
عنوان: شرط امکان تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سی و چهارمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی»
با همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ‏های نظریه‏ پردازی، نقد و مناظره برگزار می‏ کند:

عنوان: شرط امکان تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران
ارائه دهنده: دکتر مزدک رجبی

ناقدین: دکتر شهین اعوانی
دکترنعمت الله فاضلی

مدیر علمی: دکتر معین زاده
مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی

زمان و مکان برگزاری:
سه شنبه 7/3/98  

ساعت 13:00-15:00 

  سالن اندیشه
دفتر کرسی‏های نقد، نوآوری و نظریه‏ پردازی پژوهشگاه

 


نظر شما :